Język hiszpański DELE C1 (kurs online)

570,00

Biegła znajomość języka hiszpańskiego potwierdzona certyfikatem otworzy Ci furtkę do studiów na zagranicznej uczelni, a także zwiększy szansę na lepsze stanowisko i wyższe zarobki.
Przygotuj się do egzaminu DELE na poziomie C1 z Casa de la Lengua!

UWAGA: Kupowany kurs obejmuje dwa semestry nauczania języka. Cena kursu jest ceną jednego semestru nauczania.

Wyczyść

Egzaminy DELE są oficjalnymi egzaminami z języka hiszpańskiego o charakterze międzynarodowym, sygnowanymi przez Ministerstwo Edukacji i Kształcenia Zawodowego Hiszpanii. W Polsce ich organizatorem jest Instytut Cervantesa.
DELE C1 potwierdza zaawansowany stopień znajomości języka hiszpańskiego, pozwalający na swobodne mówienie, posługując się bardzo szerokim zasobem słownictwa, wyrażeniami idiomatycznymi i kolokwialnymi.

Składa się z następujących części:

  • Rozumienie tekstu (90 min.)
  • Rozumienie ze słuchu (50 min.)
  • Wypowiedź pisemna (80 min.)
  • Wypowiedź ustna (20 minut + 20 minut przygotowania)

Egzaminy DELE organizowane są na wszystkich poziomach zaawansowania; my przygotujemy Cię do tego najczęściej zdawanego przez Słuchaczy.

Kurs DELE C1 przeznaczony jest dla osób, które osiągnęły już kompetencje językowe na poziomie C1.
Dzięki temu kursowi zapoznasz się z formą i sposobem oceniania na egzaminie, zdobędziesz wiedzę i umiejętności w zakresie formułowania wypowiedzi ustnych i pisemnych będących częścią egzaminu.

Kurs DELE C1 to:
- ćwiczenie wypowiedzi pisemnych (m.in. listów, rozprawek)
- przygotowanie wymaganych na egzaminie form wypowiedzi ustnych
- analiza tekstu pisanego
- różnorodne typy nagrań wybranych pod kątem wymagań egzaminacyjnych
- doskonalenie ogólnych umiejętności językowych celem podniesienia jakości wypowiedzi
- praca na przykładowych egzaminach DELE

Podręcznik: podręcznik przygotowujący do egzaminu DELE wybrany przez nauczyciela oraz materiały z innych źródeł
Liczba godzin lekcyjnych przewidziana w ramach kursu: 60 h

Informacje dodatkowe

Termin kursu

Środa w godzinach 19.40-21.10