Poziomy nauczania języków obcych

A1

Na poziomie początkującym języka hiszpańskiego poznasz podstawowe słownictwo, zwroty i struktury gramatyczne, dzięki którym będziesz się komunikował w podstawowych sytuacjach życia codziennego (m.in. będziesz potrafił opowiedzieć o sobie lub innych osobach, o Twoich zainteresowaniach, sposobie spędzania czasu, o Twoim miejscu zamieszkania, mieście, zaprosić i odpowiedzieć na zaproszenie, kupić bilet na pociąg, zarezerwować pokój, porozumieć się w restauracji i sklepie, mówić o swoich planach i wydarzeniach w przeszłości).

A2

Na tym poziomie języka hiszpańskiego poszerzysz poznane słownictwo i struktury gramatyczne, dzięki czemu Twoja komunikacja na tematy związane z Twoim otoczeniem będzie bardziej płynna.

B1

Po ukończeniu tego poziomu języka hiszpańskiego poradzisz sobie w prawie wszystkich sytuacjach życia codziennego, będziesz potrafił spontanicznie zabrać głos w dyskusjach, uzasadnić opinię, zrelacjonować wydarzenie, podzielić się doświadczeniami, marzeniami, celami, zrozumieć sens audycji radiowych i telewizyjnych.

B2

Na tym poziomie zaawansowania będziesz mógł płynnie i spontanicznie uczestniczyć w rozmowie z rodzimymi użytkownikami języka, bronić swoich opinii, zrozumiesz większość wiadomości telewizyjnych i filmów, będziesz mógł czytać literaturę w języku hiszpańskim.

C1

Po ukończeniu tego poziomu języka hiszpańskiego bez problemu zrozumiesz dłuższe teksty specjalistyczne, spontanicznie i naturalnie będziesz się wypowiadał na złożone tematy.

C2

Na tym poziomie zaawansowania bez wysiłku zrozumiesz różnorodne dokumenty ustne i pisemne a także będziesz biegle wypowiadał się używając idiomów, utartych zwrotów i potocznego języka hiszpańskiego.