Polityka przetwarzania danych

Niniejsza Polityka dotyczy plików „cookie” i odnosi się do stron internetowych w domenie casadelalengua.pl.

Pliki cookies (tzw. “ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

  • dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika,
  • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze stron internetowych,
  • utrzymanie sesji użytkownika, dzięki której użytkownik może się zalogować do serwisu.

W ramach stron internetowych stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: “sesyjne” oraz “stałe”. Cookies “sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). “Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy stron internetowych mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej, bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika stron internetowych. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych.

Przetwarzanie danych osobowych

Państwa dane przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej RODO.

Administratorem Państwa danych jest Casa de la Lengua Patrycja Izdebska z siedzibą w Łodzi, 90-413 ul. Piotrkowska 55.
Szkoła przetwarza dane osobowe w związku z wykonaniem umowy świadczenia zajęć językowych na podstawie art. 6 ust 1 lit. b, RODO, oraz w celach związanych z prowadzeniem marketingu bezpośredniego na podstawie art. 6 ust 1 lit. f RODO, z dochodzeniem roszczeń lub obrony przed roszczeniami, w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi – na podstawie art. 6 ust 1 lit. f RODO.
Zebrane dane mogą być przekazywane: do biura rachunkowego, podmiotom świadczącym usługi IT, kancelariom prawnym, firmom kurierskim i operatorom pocztowym i innym podmiotom na podstawie przepisów prawa.
W związku z przetwarzaniem danych Słuchacz ma prawo dostępu do treści swoich danych, do sprostowania swoich danych, do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, do przenoszenia danych, do wniesienia skargi do organu nadzoru – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Dane będą przechowywane przez czas niezbędny do wykonania umowy, na czas przechowywania dokumentów dla celów księgowo-podatkowych oraz na czas trwania skutków prawnych tych umów i realizacji roszczeń wynikających z tych umów.