Kalendarz zajęć w 2023/2024

Rozpoczęcie zajęć

16

października

2023

Dni wolne od zajęć w semestrze zimowym

1

listopada

11

listopada

22 – 02

   grudnia                 stycznia   

6

stycznia   

Ferie zimowe

29 – 04

stycznia                  lutego     

Dni wolne w semestrze letnim

29 – 02

  marca                  kwietnia

01 – 05

maja

30

maja