Kalendarz zajęć w roku szkolnym 2021/2022

Start zajęć

13.10.2021

Dni wolne od zajęć w semestrze zimowym

1.11, 11.11, 22.12 – 3.01

Ferie zimowe

31.01 – 6.02

Dni wolne w semestrze letnim

15.04 – 19.04, 30.04 – 3.05, 16.06