Nasza metoda nauczania

Hablas español? / Do you speak Spanish?

Hablas español?

Stosujemy metodę komunikatywną poprzez tworzenie sytuacji do porozumiewania się w różnych kontekstach. Używane techniki zakładają aktywność ucznia, motywują do negocjacji i współpracy, zwiększają również pewność siebie.

Proponowane formy zajęć to m. in. dialogi, odgrywanie ról, dyskusje w parach i na forum, gry i zabawy aktywizujące leksykę.

Dbamy również o poprawność językową a także o to by wyposażyć Was w praktyczne zwroty i rzeczywiście używane w kraju docelowym słownictwo.

Rozwijamy wszystkie  kompetencje językowe: mówienie, słuchanie, pisanie, czytanie.

By zmotywować Cię do nauki przeprowadzamy częste kartkówki, testy na końcu każdej jednostki, testy semestralne.