Jak korzystać z lekcji On-Line

Aplikację do uczestniczenia w lekcjach można pobrać tutaj. Pobranie aplikacji nie jest wymagane ale zalecane do uczestniczenia w zajęciach. Aplikacja działa również w przeglądarce internetowej.

Lekcje odbywają się w dedykowanych wirtualnych pokojach udostępnionych przez prowadzącego zajęcia. Link do pokoju jest postaci: https://zoom.us/j/00000000 gdzie „00000000” jest identyfikatorem spotkania. Link do spotkania zostanie udostępniony przez lektora w platformie e-learningowej w ramach kursu. Link może zostać również udostępniony mailowo, przez komunikator lub SMS.
W celu uczestniczenia w lekcji należy:

  • kliknąć otrzymany link, lub
  • skopiować link do przeglądarki, lub
  • jeśli na urządzeniu jest zainstalowany komunikator ZOOM, uruchomić aplikację i wpisać/skopiować numer spotkania.

UWAGA:
W polu „name”/”imię” wpisujemy swoje Imię i nazwisko. Lektor może usunąć z lekcji/zbanować osoby które nie zostaną rozpoznane jako osoby uczestniczące w kursie.

W przypadku uruchomienia przeglądarki witryna internetowa zaproponuje instalację oprogramowania ZOOM co nie jest wymagane do uczestniczenia w zajęciach. W przypadku pominięcia opcji instalacji aplikacji zostanie załadowana strona umożliwiająca uczestniczenie w lekcji.

Przed rozpoczęciem lekcji zalecamy odwiedzenie platformy e-learningowej w celu pobrania materiałów i przygotowania się do zajęć.

Obsługa programu ZOOM